PROPOZÍCIE / SHOW REGULATION

Všeobecné ustanovenia:

Medzinárodná výstava psov je usporiadaná podľa výstavného poriadku 1.PRV e.V a propozícii vydaných organizátorom. Výstavy sa môžu zúčastniť všetky plemená zapísané v plemenných knihách, bez výnimky.  (Výstavy sa môžu zúčastniť aj plemená neuznané FCI). Radi privítame yorkshirských teriérov vo všetkých farbách (biro, čoko, goldus, merle) a Biewerov a všetky plemená, ktoré nie sú uznané organizáciou FCI v Slovenskej Republike.

      Ak sa výstava neuskutoční z dôvodu nezavinených usporiadateľom výstavné poplatky sa použíju na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ psa zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku nemeckého klubu 1.PRV e.V, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpis.

POPLATKY: 
Poplatok za jeden titul je vo výške 32 Euro/pes. Poplatok dieťa a pes je vo výške 10 Euro. Poplatky je možné uhradiť priamo pred začatím výstavy pri registrácii alebo na bankový účet 1.PRV e.V..

1.Pfälzer Rassezuchtverein e.V.

IBAN: DE34 7001 7000 9421 1180 16

BIC: PAGMDEM1

Institu: Pay Center


Tituly:

Titul BEST OF CLASS, môže získať pes alebo suka, ktorí obdŕžali ocenenie Výborný 1., pre malé plemená a veľké plemená v skupinách:

BEST OF CLASS BABY VV1

BEST OF CLASS JUNGSTEN SG1

BEST OF CLASS JUNGEND SG1

BEST OF CLASS JUNGHUND SG1

BEST OF CLASS OFFEN CLASSE V1

BEST OF SHOW/BEST titul dostane pes/fena zo všetkých skupín BEST OF CLASS, individuálne pre malé a veľká plemená.

Posudzovatelia:

Vzhľadom k tomu, že ide o Medzinárodnú výstavu psov, konanú nemeckým klubom 1. PRV e.V. budú posudzovatelia výlučne nominovaný s medzinárodnou licenciou.

Mená posudzovateľov: /posudzovatelia


1-letak 3jpg

 

Prihlášky:

Prihlasovanie je možné výlučne len cez online formulár, ktorý nájdete na stránkach spoločnosti www.1.prv.sk. Prihlášku môžete vykonať do 03.10.2018. Nie je možné vykonať prihlášku na mieste výstavy. Po odoslaní prihlášky vám spätne na Váš email budú zaslané pokyny k úhrade a k predloženiu dokladov k prihláške. Storno prihlášky nie je možné.

 

PROGRAM:

8.00 - 9.45 hod:   Príjem psov / veterinárna kontrola

10.00 hod:    Otvorenie výstavy

10.00 - 12.00 hod:  Posudzovanie v kruhoch I. časť -2 kruhy

12.00-13.00 hod: Obedňajšia prestávka

13.00-15.00 hod: Posudzovanie v kruhoch II. časť – 2 kruhy

15.00 - 17.00 hod: Výherné kolá BEST OF CLASS a SHOW

17.30 hod: Záverečné súťaže, hodnotenia atď.

18.00 hod : Záver výstavy

Zmeny:
programu a posudzovateľov budú dopredu vyhradené