ÚHRADA POPLATKOV - čísla účtov k úhrade

Názov majiteľa účtu: URSULA WALTER
Inštitút: PayCenter
BIC: PAGMDEM1
IBAN: DE507 0017 000 72411 34296
VS: ČLENSKÉ ČÍSLO

Všetky platby treba zasielať na toto číslo, v prípade vystavenej faktúry sa prosím riaďte faktúrou, číslo je na prezidentku klubu, zakladateľa 1.PRV e.V., nahlásené v zmysle zákona na príslušných daňových a iných inštitúciach.